• Car cleaning machine tel icon
 • Tel :
  +82 51-521-3200
  +1 310-327-8900
  (Văn phòng tại Hoa Kỳ)
 • Industrial steam cleaning machines for sale address icon
 • Location :
  78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup,
  Gijang-gun, Busan, Rep. of Korea
SJE Corporation Accessories For Inox - Car cleaning machine
World Market Number 1 - OPTIMA STEAMER!
 • Đứng số 1 trên thị trường thế giới
 • Máy tạo hơi nước OPTIMA STEAMER!
Các phụ kiện khác

Dành cho máy INOX 6000

Complete Steam Hose 3.5m
 • No. AC8000073
 • Complete Steam Hose 3.5m
 • View Detail
Extension Pipes 3000/3500
 • No. AE0000011
 • Extension Pipes 3000/3500
 • View Detail
Ferrule with Fixed Eztension
 • No. AC8000024
 • Ferrule with Fixed Eztension
 • View Detail
Large Brush 40cm
 • No. AC0000013
 • Large Brush 40cm
 • View Detail
Universal Mouth
 • No. AC8000023
 • Universal Mouth
 • View Detail

Complete Transparent Mouth
 • No. AC8000067
 • Complete Transparent Mouth
 • View Detail
Bristled Frame 40cm
 • No. AC0000014
 • Bristled Frame 40cm
 • View Detail
Rubber Frame 40cm
 • No. AC0000015
 • Rubber Frame 40cm
 • View Detail
Stiff Frame 40cm
 • No. AC0000016
 • Stiff Frame 40cm
 • View Detail
Rectangular Brush with Brass Bristles
 • No. PP1030047
 • Rectangular Brush with
  Brass Bristles
 • View Detail

Rectangular Brush with Steel Bristles
 • No. PP1030046
 • Rectangular Brush with
  Steel Bristles
 • View Detail
Rectangular Brush with Polyester Bristles
 • No. PP1030045
 • Rectangular Brush with
  Polyester Bristles
 • View Detail
60cm Brush with Polyester Bristles
 • No. AC0010001
 • 60cm Brush with
  Polyester Bristles
 • View Detail
30cm Small Brush with Polyester Bristles
 • No. AC0010022
 • 30cm Small Brush with
  Polyester Bristles
 • View Detail
30cm Small Brush with Steel Bristles
 • No. AC0010023
 • 30cm Small Brush with
  Steel Bristles
 • View Detail

Vertical Mouth
 • No. AC0050002
 • Vertical Mouth
 • View Detail
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Icon  78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup,
 • Gijang-gun, Busan, Rep. of Korea
 • Icon  +82 51-521-3200
 • +1 310-327-8900
  (Văn phòng tại Hoa Kỳ)
 • Icon  sales@sjecorp.com
 • Icon  Tải catalogue
 • Icon  Thứ hai-Thứ sáu :
 • 08:00 ~ 18:00 (GMT +09:00)
 • Các ngày Thứ bảy : Chỉ khi đặt lịch hẹn trước.
 • Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ : Đóng cửa.